UAB „frogdom“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Ekonominės ir IT inovacijos laisvalaikio bei pramogų verslui“.

UAB „frogdom“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “Ekonominės ir IT inovacijos laisvalaikio bei pramogų verslui“.

UAB "Frogdom" teikia kompiuterinės įrangos kūrimo, interneto teikimo, kelionių, viešbučių, motelių, keleivių pervežimo paslaugas. Pastaruoju metu, sparčiai augant skaitmenizuotų/ informacinių technologijų paslaugų rinkai, klientų lūkesčiai produkto atžvilgiu taip pat auga. Vartotojai atsižvelgia į produkto inovatyvumą, kompleksiškumą, patogumą ir madingumą, todėl nuolat auga konkurencija įmonių tarpe, rinka nuolat reikalauja iš gamintojų teikti naujus išradimus ir paslaugas. Bendrai gerėjanti ekonominė situacija ir susisiekimo, kelionių paslaugų paprastėjimas bei kainų smukimas skatina turizmo sektoriaus plėtrą. Sukūrus produktą, apjungiantį šias dvi sparčiai augančias sritis, išradimas taptų potencialiai didelį pelną nešančia inovacija.

UAB „frogdom“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-01-0241. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „frogdom“ įgyvendinamo projekto tikslas - padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 60 580,76 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.frogdom.com