Finansuojama ES lėšomis
UAB „Frogdom“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „MobiBrand produkto prototipo vystymo II etapas - socialinės sanglaudos skatinimas ir kūrybinės veiklos prestižo didinimas ”.

UAB „Frogdom“- įmonė teikianti programinės įrangos kūrimo, verslo valdymo sistemų diegimo, integravimo su rezervacinėmis sistemomis paslaugas kelionių, viešbučių, motelių, keleivių pervežimo įmonėms. Planuojamas sukurti produktas - inovatyvi, didelius duomenų kiekius turėsianti, renginių, vietovių ir kitokių įvykių bei objektų informacinė sistema su intuityvia vartotojo sąsaja. Projekto metu bus atlikti moksliniai tyrimai bei sukurtas produkto maketas, prototipas. Jie bus išbandyti realiomis (arba identiškomis realioms) sąlygomis, pakoreguoti pagal gautus rezultatus. Moksliniai tyrimai bei eksperimentinė plėtra leis sukurti kuo visapusiškesnį produktą, kuris sudarys galimybę įvairioms vartotojų grupėms ir tipams gauti kuo išsamesnę, reikalingą informaciją, patogiai ją įvertinti ir administruoti. Sistema turės socialinio tinklo savybių, bus pritaikyta įvairiems mobiliesiems įrenginiams. Sistema ne tik sudarys galimybę ja naudotis itin plačiam vartotojų ratui, bet ir atvers beveik neribotas statistinių duomenų analizės galimybes tiek apie skirtingus vartotojų segmentus, jų įpročius, tiek apie paslaugų tiekėjus, kas didins investicijų į ją atsiperkamumą. Socialinė dedamoji užtikrins sistemos svarbą, platų poreikį ir gyvybingumą. Dėl unikalios techninės struktūros sistema gali būti pritaikoma bet kurioje šalyje, adaptuojant ją vietinei laisvalaikio ir pramogų organizavimo paslaugų rinkai, jos ypatybėms. Projekto metu, MobiBrand produkto prototipas bus papildytas socialinių taškų kaupimo ir panaudojimo sistema, panaudojant blockchain principą, šiuo metu jau plačiai taikomą, pvz., kriptovaliutų rinkoje. Tačiau šiuo projektu siekiama sukurti ne dar vieną paralelinę finansų priemonę ("pinigus"), o socialiai ir kultūriškai reikšmingos informacijos kūrėjų ir vartotojų potencialo skatinimo ir savitarpio pagalbos tinklą.

UAB „Frogdom“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projekto numeris J05-LVPA-K-03-0096. Priemonės tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mtep, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į mtep ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

UAB „Frogdom“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 311 320,85 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.