Norway grants

Kelionių organizatorių rezervacinės sistemos Frogelo kainų reguliavimas dirbtinio intelekto pagalba

UAB „Frogdom“- inovatyvi įmonė teikianti programinės įrangos, įskaitant rezervacines sistemas, kūrimo, verslo valdymo sistemų diegimo, integravimo su rezervacinėmis sistemomis paslaugas kelionių, viešbučių, motelių, keleivių pervežimo įmonėms daugiau nei 10 metų. Įmonės sprendimais naudojasi Baltic Clipper, Kauno Grūda, Klaipėda Tours bei kiti klientai Lietuvoje bei užsienyje. Pastaruoju metu, sparčiai augant skaitmenizuotų/ informacinių technologijų paslaugų rinkai, klientų lūkesčiai produkto atžvilgiu taip pat auga. Vartotojai atsižvelgia į produkto inovatyvumą, kompleksiškumą, patogumą ir madingumą, todėl nuolat auga konkurencija įmonių tarpe, rinka nuolat reikalauja iš gamintojų teikti naujus išradimus ir paslaugas. UAB „Frogdom“ rezervacinė sistema Frogelo turi daug novatoriškų funkcijų, tačiau siekiant spartesnės plėtros ir konkurencinio pranašumo UAB „Frogdom“ priėmė sprendimą rezervacinę sistemą papildyti iš esmės naujomis dirbtiniu intelektu paremtomis funkcijomis ir įgyvendinti projektą MTEP srityje „Kelionių organizatorių rezervacinės sistemos Frogelo kainų reguliavimas dirbtinio intelekto pagalba“.

Projekto tikslassukurti inovatyvų ir unikalų kelionių organizatorių rezervacinės sistemos Frogelo dinaminį kainų reguliavimą dirbtinio intelekto pagalba. Projektu siekiama sukurti inovaciją, kuri leis teikti naujas bei iš esmės patobulintas paslaugas, siekti paslaugų teikimo lankstumo ir greitumo bei efektyvesnio keliautojų aptarnavimo, skatinti vartotojų pasitikėjimą, taip efektyvinant įmonės veiklą, didinti konkurencinį pranašumą bei įmonės patrauklumą, padidinti rinkos dalį, pardavimų apimtis bei pelno generavimą, plėstis į kitas Europos Sąjungos šalis. Siekiant padidinti dvišalį (Lietuvos ir Norvegijos) verslo bendradarbiavimą ir plėtrą Skandinavijoje tarp įmonių projekte dalyvaus Partneris iš Norvegijos International Development Norway AS.

Pagrindinės kuriamos sistemos savybės paremtos tuo, kad dirbtinio intelekto pagalba gebės nustatyti kelionių paketo kainą įvairiais pjūviais: įprasta kaina rinkos kontekste, individualizuota kaina asmeniui ar jų grupei, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo laikotarpį ir lengvai reguliuojamas - netradicinėms situacijoms prognozuoti, pasiūlyti klientams alternatyvias keliones pagal jų buvusių kelionių, naršymo istorijų ir pan. istorinius duomenis, siūlyti įvairias papildomas paslaugas ar produktus. Ši IT inovacija užtikrins klientams paprastą, bet labai patogų naudojimą ir pateisins novatorišką pareiškėjo įvaizdį.

Projekto rezultatas – inovatyvus ir unikalus kelionių organizatorių rezervacinės sistemos Frogelo dinaminis kainų reguliavimas dirbtinio intelekto pagalba. Sukurtos inovacijos rezultatas – esamų ir būsimų vartotojų poreikių patenkinimas individualaus asmens ar kolektyviniame lygmenyse, kelionių agentūros ar agento rinkos dalies padidinimas, pardavimų apimties ir pelno padidėjimas.

Projektu siekiamos inovacija: iš esmės patobulinta ir rinkai pateikta rezervacinės sistema Frogelo, kuri ženkliai skirsis nuo ankstesnės rezervacinės sistemos. Ši inovacija apims skirtingas produkto ir verslo procesų inovacijų rūšis. Produkto inovacijos - duomenų kūrimo veikla (duomenų rinkimas ir paketo paruošimas) - duomenų valdymo kompetencijos išskiriamos kaip pagrindinis inovacijų pajėgumas; dinaminės kainodaros modelių sukūrimas. Įgyvendinus projektą, įmonė išplės savo veiklą, apimdama visiškai naujas rinkas, dėka galimybės pasiūlyti sudėtingą funkcionalumą. Kuriamai inovacijai taip pat būdingos proveržio inovacijos sąvybės – t.y. naujai kuriama rezervacinė sistema turėtų pakeisti rinkos struktūrą. Verslo proceso inovacijos – įmonei nauji rinkodaros metodai, įskaitant reklamą (produkto pardavimo skatinimas, skirtas naujoms rinkoms plėtoti. Su intelektine nuosavybe (IN) susijusi veikla kaip inovacinė veikla – įgyvendinus projektą bus įregistruotos IN teises į inovaciją (partneriai iš Norvegijos ir Lietuvos gaus turtines teises).

Projektas iš dalies finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais UAB „Kauno Grūda“ ir International Development Norway AS. Daugiau informacijos apie MITA projektą galima rasti šioje nuorodoje, Norvegijos finansinį mechanizmą – šioje nuorodoje.